Telefon

0212 241 58 55

Borç Sorgulama

Çalışma Alanlarımız

Gerek bireylere gerekse şirketlere ve ticari kurumlara 141 kişilik profesyonel ekibiyle çeşitli alanlarda hizmet vermekte olan MAS Hukuk Bürosu, müvekkillerine Türkçe ve İngilizce hizmet verebilmektedir. Bunun yanı sıra, ortaklar, geçmişte Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında tecrübe edindiklerinden dolayı, yerli müvekkillerinin yanı sıra yabancı müvekkillerine de hedeflerini verimli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için hukuk hizmeti vermektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

 • Şirketler Hukuku,
 • Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu,
 • Şirket Genel Kurulu,
 • Bağlantılı ofis veya şube kuruluşu,
 • Haksız Rekabet, Rekabet Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku,
 • Birleşme, Devralma, Bölünme,
 • Ortak Teşebbüsler,
 • Esas Sermaye Arttırım ve Azaltımı,
 • Hisselerin geri satın alınması, hisselerin rehnedilmesi,
 • Şirket alım ve satışları.

TİCARİ SÖZLEŞMELER

 • Ortaklık Sözleşmeleri,
 • Paylaştırma (Dağıtım) Sözleşmeleri,
 • Ortak Teşebbüsler,
 • Bayilik Sözleşmeleri,
 • Satım Sözleşmeleri,
 • Aktif Mübaayası (Satın alma) Sözleşmeleri,
 • Acentelik Sözleşmeleri,
 • İnşaat Sözleşmeleri,
 • Ariyet Sözleşmeleri,
 • Lisans Sözleşmeleri,
 • Sigorta Sözleşmeleri,
 • İş Sözleşmeleri,
 • Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.

İŞ HUKUKU

 • İş sözleşmeleri taslaklarini hazirlamak ve müzakerelerde bulunmak,
 • İş sözleşmesindeki İşten çıkarma ve fesih sebepleri,
 • İş kazaları veya hastalıklar,
 • Uygulama, içtihat, kanun ve düzenlemeler hususunda izahat, iş, işçi ve işyeri güvenliği,
 • Karşılaşılabilecek diğer meseleler.

CEZA HUKUKU

 • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, kambiyo mevzuatına dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları, iş kazalarında meydana gelen taksirle yaralama veya öldürme ile ilgili ceza davaları başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü,
 • Uzlaştırma, Uzlaşma,
 • Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi. Suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibi.

İCRA İFLAS HUKUKU

 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
 • Borçlunun malvarlığının ararştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,
 • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,
 • İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,
 • Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
 • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,
 • İcra ceza davaları.