Telefon

0212 241 58 55

Borç Sorgulama

Bizden Haberler

Yeni Ekibimizin KVKK Eğitimi

Aramıza yeni katılan 19 kişinin KVKK eğitimi tamamlandı.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Eğitimi

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği işbirliği ile alınan eğitim programın hedefi 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında  gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gerekenlerin, Gerçek yada Tüzel kişi’ler olarak kanunun getirmiş olduğu sorumluluklar ve VERBİS sistemine kayıt süreçlerinin anlatımı yapılıyor.

Eğitimin Kazandırdıkları:
 • KVKK Eğitimi ile aşağıdaki hususlar hakkında kazanımlar elde edilecektir.
 • 6698 Sayılı kanunun getirdikleri sorumluluklar
 • Kurum içerisinde KVKK kanunu kapsamında yapılması gereken faaliyetler
 • KVKK kurumuna gönderilecek bilgiler
 • VERBİS Sistemine kayıt
 • VERBİS Sistemine yüklenecek bilgiler
 • Kurum içinde uygulanması gereken KVKK kuralları
 • Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • İmha Politikası
Eğitim İçeriği:
 • Kişisel veri nedir?
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri nedir?
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
 • KVKK Yönetmelikleri
 • Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Süreçleri
 • Kişisel Verileri Koruma Politikası
 • Veri Sorumlusu kimdir?
 • Veri İşleme Temsilcisi
 • Aydınlatma Yükümlülüğü
 • Açık Rıza
 • Geçmişe Dönük Rıza Beyanı
 • KVKK kurulu?
 • KVKK kurulu görevleri?
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri
 • Envanter Nasıl Hazırlanır
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Saklama Süreleri
 • Saklama Koşulları
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Silme ve Yok Etme
 • Anonimleştirme
 • Silme, Yok etme ve Anonimleştirme Riskleri
 • VERBİS Nedir
 • VERBİS’e kayıt işlemleri nelerdir
 • VERBİS yüklenecek bilgiler
 • Denetimler
 • Cezalar

Tahsilat ekibimizi eğitiyoruz

Çağrı merkezinde iletişimi kuvvetlendirmek, kalitemizi arttırmak ve daha da ileriye taşımak için Metrics Eğitim ve Danışmanlık AŞ işbirliği ile dalında uzman olan ekibimizi eğitim ile destekliyoruz.

Tahsilarlarımıza uyguladığımız eğitim programımız,

 • Etkili Tahsilat Teknikleri Eğitim Programı
 • Etkili Tahsilat Eğitimi
 • Etkili iletişim
 • İkna sanatı
 • Müzakere
 • İnsanlara etki etmenin yolları
 • Etkin dinleme
 • Soru sorma becerisi
 • İtirazları yönetme
 • 4 adımda Tahsilat Görüşmesi
 • Açılış ve kapanış
 • Atölye Çalışması

Gerçek Ortamda

 • Koçluk

Takım Liderlerine uyguladığımız eğitim programımız,

 • Etkili Tahsilat Eğitimi
 • Liderlik Eğitimi
 • Etkili Kişisel Liderlik
 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Lider kimdir? Yönetici kimdir?
 • Liderin Özellikleri
 • Liderlik Modelleri ve Tarzları
 • Liderin Kendisini Tanıması
 • Liderin Kişisel Hedefleri
 • Liderin Kendi Misyonu ve Vizyon
 • Liderin İmajı
 • Liderin Kişiler Arası Etkileşim Yöntemi
 • Liderin Motivasyonu
 • Rekabetçi Lider
 • Etkili Bireysel Verimlilik
 • Etkili Zaman Yönetimi
 • Liderin Motivasyon İhtiyacını Belirleme
 • Empati ve Duygusal Zeka
 • Etkili Motivasyonel Liderlik
 • Etkili Motivasyonel Liderin Olmazsa Olmazları
 • Etkili İletişim ve Koordinasyon Becerisi
 • Etkili ve Verimli Takımlar Oluşturma & Yönetme
 • Değişim ve Yenilikçiliği Yönetme Geleceğin Lideri
 • Liderin Hedef Yönetimi
 • Liderin Empati Gücü
 • Etkili İnsan Yönetimi (Vaka çalışması)
 • Liderin Koçluk Etkisi Nedir?
 • Takım nedir? Takım nasıl yönetilir?
 • Liderin Takım Gelişimindeki Rolü Etkili Performans Yönetimi
 • Hedef & KPI Yönetimi
 • SMART Hedef Kavramı ve Takıma Yayılımı
 • ödüllendirme
 • Etkili Planlama
 • İnsan Kaynakları İle İşbirliği ve Koordinasyon
 • Çalışan Memnuniyetinde Liderin Etkisi
 • Delegasyon Yönetimi
 • Kritik Süreçlerin Yönetimi
 • Koçluk ve Etkili Geribildirim Eğitimi

İşyeri Psikoloğu uygulamasına geçtik

Ofisimizde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından çalışanlarımızın ihtiyacı olan psikolojik risk etmenlerine destek İçin “İşyeri Psikoloğu” uygulaması yapılmakta, çalışanlarımız bireysel psikolojik danışmanlık  hizmeti almaktadır.

Danışmanlık hizmetinin içeriği her çalışanımız için kişisel olarak programlanır.

Psikologlarımız, iş-özel yaşam dengesi, özel yaşamdaki sorunların iş performansını etkilemesi ve iş yaşamındaki zorlanma veya sorunların özel yaşam ve aile hayatındaki etkisi  konularında çalışanlarımıza özel danışmanlık vermektedir.

Konusunda uzman psikologlar ile birlikte çalışanlarımızın işlerine tam odaklı olup tüm potansiyellerini ortaya koyarak performans sergilemelerini hedefliyoruz.

İş yaşamıyla ilgili aşağıdaki başlıklar doğrultusunda çalışanlarımızın İş-özel yaşam dengesi desteğini almasını sağlıyoruz.

 1. Stresle etkin baş etme
 2. Çalışanlar arası ilişkilerin geliştirilmesi, motivasyon
 3. İş yaşamında öfke kontrolü
 4. İş yaşamında değişime uyum
 5. İş yaşamında etkili iletişim